Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Jeg vil stå ved mine løfter!

Om mindre end to uger er valget afgjort.

Så er "det nye hold" i byrådssalen sat, og det er det hold, der skal forvalte dine interesser bedst muligt de næste 4 år.

Jeg håber naturligvis at være med på "holdet", og jeg lover her og nu, at jeg også efter den overståede valgkamp vil fortsætte med at være din lige så synlige repræsentant i kommunalbestyrelsen, der vil stå ved mine løfter om at arbejde ihærdigt for Favrskovs bedste.

Det gælder for vores børn og unge, for vores "udfordrede" medborgere, for vores erhvervsliv og – ikke mindst – for vores ældre medborgere. Og det gælder for sammenhængningskraften i hele kommunen, hvor vi aldrig må glemme de små landsbysamfund eller de udfordringer, som den vestlige del af kommunen oplever.

Med andre ord: Jeg vil være din "vagthund" i kommunalbestyrelsen, hvor jeg vil følge op på og nidkært vogte over implementeringen af de beslutninger, som kommunalbestyrelsen pålægger forvaltningen at udføre.

Jeg kommer ikke "kun" til at være en slags "folkets revisor", der blot sætter flueben ved den kommunale forvaltnings administration. Tværtimod kommer jeg til at stille de kritiske spørgsmål, hvis der opstår tvivl om "rettidig omhu" eller uhensigtsmæssig forvaltning.

Her tænker jeg ikke mindst på den kyllingefarm, som borgene i Lyngå protesterede imod og hvor den nuværende kommunalbestyrelse alle sad på deres hænder og passivt lod forvaltningens fejlagtige myndighedsbehandling passere.

Det kommer ikke til at ske, hvis jeg sidder med "ved bordet" i byrådssalen...

Jeg vil med andre ord stå ved mine valgløfter!

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.