Som lokal borger i Favrskov, vil jeg have fokus på børn og unge og den lokale sammenhængskraft der udgør vores fantastiske kommune.

Generelt mener jeg, at alle skal have en god start på livet og det stiller krav til systemerne omkring børnene. Derfor skal der fokus på 

  • Daginstitutioner med udvidede åbningstider
  • Faglighed og førsteklasses skoler i lokalområder
  • Sikre at der gives tid og mulighed for sundhed og socialt samvær
  • Positiv udvikling i landsbyerne i Favrskov Kommune
  • Velfærd til alle gennem vækst i det lokale erhvervsliv

Daginstitutioner med udvidede åbningstider

Jeg ønsker ikke at vores børnehaver skal være ens, vi skal have et varieret udbud med forskellige pædagogiske udgangspunkter. Gerne med skovbørnehaver og idrætsbørnehaver. Favrskov er en pendlerkommune, så åbningstiderne skal være fleksible i hele kommunen.

Landsbyerne er vigtigere end nogensinde

Landsbyerne skal udvikles som selvstændige og mangfoldige lokalsamfund. Primært baseret på borgernes arrangementer og involvering. Landsbyernes individuelle udvikling skal fremmes ved at styrke og fremme landsbyrådene og give økonomiske midler til fortsat udvikling og vækst.

Første klasses skoler og lærer - og høj faglighed tilbage på skolerne

Favrskov skal have en førsteklasses folkeskole, hvor der er plads til alle uanset fagligt niveau. Vi skal have tidssvarende bygninger, undervisningsfaciliteter og materialer. Vi skal sikre dygtige og motiverede medarbejdere gennem større ansvar til den enkelte. Der skal være plads og økonomi til efteruddannelse til lærerne.

Erhvervslivet til gavn og glæde for alle i Favrskov

Farvskov skal være endnu bedre til at skabe vækst via erhvervslivet, derfor skal vi gøre det endnu lettere at være selvstændig i Favrskov, ved at man skal kende sine udgifter og kunne stole på de ikke hele tiden ændrer sig.

Idræt er sundhed og social samvær

Idræt er vigtigt i sundhedsarbejdet. Her skal vi sikre, at også de svageste kommer med. Der skal skabes forudsætninger for en bred vifte af idrætstilbud. Vi skal sikre, at vi har de fornødne anlæg og lokaler til vores fritidstilbud. Der skal være kvalitet og sammenhæng i de kommunale fritidstilbud til børn og voksne.

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.