Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Julemanden kommer tidligt til Lyngå i år.!

Jeg er dybt bekymret

for vores børns sikkerhed i trafikken

i Lyngå.

Det gav jeg udtryk for

op til

og under valgkampen

til byrådsvalget sidste år i november

med talrige læserbreve

og på møder med borgerne.

2

Specielt er jeg bekymret for de børn,

der morgen og eftermiddag

skal krydse Hammelvej

over til skolebussen.

Hvorfor?

Ganske enkelt fordi

langt de fleste bilister blæser på hastighedsmåleren

og blæser igennem Lyngå

med al for høj fart!

3

Borgerne i Lyngå har i årevis

forgæves

efterlyst hastighedsdæmpende foranstaltninger

i krydset i Lyngå

uden at blive taget alvorligt...

4

MEN NU SKER DER NOGET!

Min bekymring for børnene i Lyngå

og deres sikkerhed i trafikken

har jeg taget med ind til udvalgsmøde

og nu helt ind i byrådssalen.

5

Så derfor er det en ekstra stor glæde,

at også flertallet i byrådet

nu deler min bekymring.

Helt konkret

så skal vi i dag 

endeligt vedtage indstillingen

fra Teknik- og Miljø

om at realisere et trafiksikkerhedsprojekt

med fartdæmpning

på Hammelvej

ved indkørslerne fra henholdsvis Hadsten og Hammel.

6

Forslaget fra Teknik- og Miljø går ud på,

at der etableres to bump

for i højere grad

at kunne holde bilisters hastighed på 50 km/t.

Og hvorfor er det vigtigt?

Jo, for i gennemsnit kører der

3000 biler og lastbiler i døgnet

på denne strækning.

Derudover foreslås det

at der etableres belysning af de to bump

7

for yderligere at højne trafiksikkerheden

i de mørke timer af døgnet,

således at bilister ikke overraskes af bumpene

og derved risikerer at miste herredømmet.

Jeg skal bestemt ikke tage æren for,

at det nu lysner for Lyngås børns sikkerhed,

når de krydser Hammelvej

til og fra skole.

8

Æren tilfalder i høj grad

den årelange kamp,

som borgerforening

og borgere i Lyngå har kæmpet

for deres børns trafiksikkerhed.

Det beviser atter værdien af

lokalt sammenhold og vedholdende indsats.

Det er også en sejr for vores lokaldemokrati,

at saglige argumenter

fører til sagligt begrundede beslutninger.

9

Og jeg er den første

til at lykønske Lyngå med indsatsen.

Og tak til mine udvalgskollegaer og 

Forvaltningen for godt samarbejde

Med projektet.

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.