Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Man kan også være ”tosse-grøn”...

Kommunens ordning med el-delebiler, der blev lanceret i marts 2020 og indskrevet i indsatskataloget til Klimaplan 2050 er nu blevet evalueret og fundet uegenet til at fortsætte. Og det er på høje tid, det sker...

Ordningen med de tre offentlige el-delebiler er et samarbejde, der i den forrige byrådsperiode - altså før det nuværende byråds tid - blev indgået mellem Favrskov Kommune og AURA Energi. Bilerne er til rådighed for kommunens ansatte på hverdage mellem kl. 7.00 og 16.00, og i den resterende tid kan borgere gennem et individuelt abonnement hos AURA benytte sig af bilerne. 

De tre el-delebiler har i perioden, som evalueringen baserer sig på, alt i alt kørt 412 ture svarende til et gennemsnit på 23 ture pr. bil pr. måned. Af de gennemsnitlige 23 månedlige ture er 18 kørt af kommunens ansatte og fem er kørt af borgere. Kun 50 unikke brugere har i hele perioden benyttet sig af bilerne. 29 er kommunalt ansatte, og 21 er borgere.

Hver af de tre el-delebiler har i gennemsnit kørt knap 15.000 km årligt. Det svarer til en samlet CO2-besparelse for alle tre biler på 5.772 kg CO2 pr. år, såfremt man regner med, at kilometerne alternativt var kørt i en gennemsnitlig benzinbil.

Favrskov Kommunes udgift til ansattes kørsel i el-delebilerne er beregnet til 6,98 kr. pr. km. Sammenholdt med befordringsgodtgørelsestaksten, der er 3,70 kr. pr. km, er de kommunalt ansattes kørsel i el-delebilerne altså 3,28 kr. dyrere pr. km sammenlignet med kørsel i egen bil…                                                                                                       Favrskov Kommune betaler 6.000 kr. pr. bil pr. måned i abonnement til AURA Energi. Det vil sige, at den samlede udgift for alle de tre biler er 216.000 kr. om året.

Ingen kan være uenig i, at også kommunen skal være på forkant med den grønne omstilling og have høje klimamæssige ambitioner.                                                             Men man kan altså også være "tosse-grøn"...

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.