Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Fremtidens Favrskov 2030

Mobil- og internetadgang er forudsætningen for at bo og drive erhverv i vores kommune.

Desværre halter begge dele stadigvæk flere steder...

Jeg er f.eks. blevet gjort opmærksom på problemet af en borger på Rækkevej, som ligger blot små 5 km fra Hadsten downtown. Her er mobilsignalet ofte meget svagt eller falder ligefrem ud...

Den overordnede plan for udviklingen af vores kommune hedder "FREMTIDENS FAVRSKOV 2030 – Forslag til plan- og bæredygtighedsstrategi". Den nuværende plan er en revision af den tilsvarende fra 2016.

Et af planens afsnit omhandler udviklingen af den digitale infrastruktur i kommunen:

”Et særligt og fælles indsatsområde i forhold til såvel borgere og virksomheder er udbredelsen og kvaliteten af den digitale infrastruktur. Favrskov Kommune har på forskellig vis understøttet mulighederne for at opstille nye telemaster, så der sikres et mere stabilt og dækkende mobilnet i hele kommunen. Favrskov Kommune understøtter ligeledes lokale interessenter i deres arbejde for at få bedre bredbånd i nærområderne. Det sker ved at stille data til rådighed,som viser hastighederne i området. Byrådet ønsker fortsat at fremme den digitale infrastruktur. Dette understøttes bl.a. ved at give tilladelse til de nødvendige fysiske anlæg og stille arealer billigt til rådighed for masteejere og mobiludbydere”. 

Jeg har ud fra ovenstående ordret spurgt kommunens forvaltning: 

”Hvad er der konkret sket med hensyn til at forbedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen fra 2016 og frem til nu”?

Efterfølgende modtog jeg et ret så omfattende skriftligt svar, der stort set beskriver processer, men ikke konkrete tiltag til forbedring af mobil- og internetdækning. 

Det eneste konkrete finder man i denne del af svaret:

Favrskov Kommune har flere gange ydet støtte til husstande, der søger støtte i bredbåndspuljen. Senest vedr. bredbåndspuljen i 2021, hvor byrådet har afsat 100.000 kr. i 2022 (A-103) til tilskud til udbredelse af bredbåndsforbindelser. Denne anlægsblok skal give mulighed for, at der kan gives et kommunalt tilskud til ansøgere i Favrskov Kommune på op til 4.000 kr. pr. husstand for at øge chancerne for at opnå støtte fra bredbåndspuljen. Favrskov kommune har 327 (tal fra 2021) husstande, der er ansøgningsberettigede. Støttemidlerne er endnu ikke afgjort for 2021, men i 2020 fik et projekt i Favrskov Kommune støtte for første gang. Projektet omfatter 3 huse på Værumvej ved Vissing. 

Døm selv...

Mundsvejr og bragesnak hjælper ikke! De borgere i kommunen, der jævnligt oplever at være på kommunens digitale ”B-HOLD”, kan simpelthen ikke være tilfreds med ”processnak” og hensigtserklæringer.

Der skal mere konkret handling til!

Svar modtaget fra Henrik Brix, d. 30. september 2021

Svar fra Henrik Brix, Favrskov Kommune

Kære René Schneider

I nedenstående mail af 21. september 2021 til Sidsel Homann har du stillet spørgsmål vedrørende udvikling af den digitale infrastruktur i Favrskov Kommune.

Som aftalt telefonisk onsdag 29. september 2021 vil jeg hermed svare på dine spørgsmål.

Indledningsvis kan jeg oplyse, at efter offentlighedsloven kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af kommunen som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed, jf. § 7. Samtidig skal det bemærkes, at der i  offentlighedsloven er angivet en række undtagelser til retten til aktindsigt, jf. §§ 19 – 35.

Vi betragter dit spørgsmål som en anmodning om aktindsigt i de omhandlede oplysninger.

Favrskov Kommune arbejder løbende med at forbedre den digital infrastruktur, forstået som mobildækning og jordbaseret internet, inden for kommunes grænser. I det følgende oplistes de væsentligste af disse aktiviteter.

Gennem udbud af mobileteleydelser, hvor Favrskov Kommune benytter sig af de fælles SKI-aftaler (Staten og Kommunernes Indkøbsservice), udnyttes de (lidt sparsomme) muligheder for at prioritere områder, hvor en bedre mobildækning ønskes. Vi anvender typisk et ekspertfirma til rådgivning omkring, hvilke områder der skal prioriteres.

På byrådsmøde 28. november 2017, besluttede byrådet at nedsætte lejen af kommunale arealer, der bruges til mobilmaster: ”Priser for leje af arealer til mobilmaster” (sag 137): https://dagsordener.favrskov.dk/vis?id=ef7cfaa0-eaf6-41d0-a8e8-abbf82612879

Byrådsbehandlingen kan ses på Video (Kommune-tv) her: https://favrskov.kommune-tv.dk/watch/2233?t=0h30m46s&chapter=29210

Efter denne beslutning har teleudbyderne opsat ca. 6-7 mobilmaster fx i Houlbjerg og Søften erhvervsområde. Det er naturligvis ikke muligt at sige, hvordan det var gået, hvis Favrskov Kommune ikke havde nedsat lejepriserne. Det er dog min vurdering, at det har haft en ganske stor betydning.

Favrskov Kommunes GIS-afdeling (Geografisk Informationssystem) har forsynet teleudbyderne med data om, hvor kommunen har arealer, som er eget til leje til mobilmaster. Der skal naturligvis altid foreligge en ansøgning og en efterfølgende byggesagsbehandling.

Favrskov Kommune samarbejder med en ekstern rådgiver i forhold til konkrete problemer med mobildækning. I flere tilfælde har det ført til møder med Teleindustriens rejsehold.

Favrskov Kommune har gennemført egne udbud af jordbaserede dataforbindelser til internt brug for at styrke dækningen i lokalområdet. De sidste gange har Norlys (tidligere EnergiMidt og Eniig) vundet. Det har medført et konstruktivt samarbejde, der også kommer borgerne til gode.

Favrskov Kommune har flere gange ydet støtte til husstande, der søger støtte i bredbåndspuljen. Senest vedr. bredbåndspuljen i 2021, hvor byrådet har afsat 100.000 kr. i 2022 (A-103) til tilskud til udbredelse af bredbåndsforbindelser. Denne anlægsblok skal give mulighed for, at der kan gives et kommunalt tilskud til ansøgere i Favrskov Kommune på op til 4.000 kr. pr. husstand for at øge chancerne for at opnå støtte fra bredbåndspuljen. Favrskov kommune har 327 (tal fra 2021) husstande, der er ansøgningsberettigede. Støttemidlerne er endnu ikke afgjort for 2021, men i 2020 fik et projekt i Favrskov Kommune støtte for første gang. Projektet omfatter 3 huse på Værumvej ved Vissing.

Når der ikke er flere projekter, som har opnået støtte, skyldes det, at bredbåndsdækningen i Favrskov Kommune generelt er god sammenlignet med andre kommuner.

www.tjekditnet.dk vises dækningsforhold vedr. både mobildækning og jordbaserede teknologier som fx kobbernet og fiber. Det er dog ikke altid at brugere - særligt af mobiltelefoner – oplever den dækning, som fremgår af websiden. Det er også vigtigt at bemærke, at den angivne dækning er udendørs. Det er vanskeligt at spå om indendørsdækningen, da det i høj grad afhænger af bygningens konstruktion.

Til din orientering videresendes dette svar til Byrådet i Favrskov Kommune, idet indholdet vurderes at være af almenpolitisk interesse, og idet henvendelsen er omfattet af Byrådets mulighed for sagsindsigt i henvendelser til forvaltningen, jf. § 9, stk. 1 i lov om kommunerne styrelse.

Venlig hilsen

Henrik Brix

It- og digitaliseringschef og Formand for de kommunale it-chefer 

Sendt til IT- og Digitalisering, Favrskov Kommune d. 21. september 2021

Spørgsmål vedrørende digital udvikling i Favrskov

Kære Sidsel Homann.

Som kandidat til det kommende byrådsvalg har jeg et spørgsmål til dig vedrørende den digitale udvikling (eller mangel på samme…) i visse dele af Favrskov.

I den overordnede ”Plan og bæredygtighedsstrategi 2030” (vistnok fra 2016) konstaterede man: ”At der var problemer med mobil- og bredbåndsdækningen visse steder i kommunen, selvom ”digital infrastruktur er vigtig”, som der stod i planen.

I den reviderede udgave af samme plan fra 2019 står der:

 ”Et særligt og fælles indsatsområde i forhold til såvel borgere og virksomheder er udbredelsen og kvaliteten af den digitale infrastruktur. Favrskov Kommune har på forskellig vis understøttet mulighederne for at opstille nye telemaster, så der sikres et mere stabilt og dækkende mobilnet i hele kommunen. Favrskov Kommune understøtter ligeledes lokale interessenter i deres arbejde for at få bedre bredbånd i nærområderne. Det sker ved at stille data til rådighed,som viser hastighederne i området. Byrådet ønsker fortsat at fremme den digitale infrastruktur. Dette understøttes bl.a. ved at give tilladelse til de nødvendige fysiske anlæg og stille arealer billigt til rådighed for masteejere og mobiludbydere”.

Mit spørgsmål til dig går kort og godt ud på ”Hvad er der konkret sket med hensyn til at forbedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen fra 2016 og frem til nu”?

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.