Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Er lokalpolitik i realiteten noget, der hører fortiden til?

Det håber jeg så sandelig ikke… Og jeg vil gøre mit til, at det ikke er tilfældet. 

Det er derfor, jeg stiller op som kandidat til kommunalbestyrelsen!

Os, der kalder os selv for voksne, kan huske, at der en gang var politikere, der var ”herrer i eget hus” og som bestemte i deres egen kommune, og at der var en mærkbar forskel på, om det var en venstremand en socialdemokrat eller for den sags skyld en konservativ, der sad for bordenden i byrådet.

Det kan man desværre ikke længere…

I dag er de lokale folkevalgte for en stor dels vedkommende blevet reduceret til en slags ”folkets revisorer”, der primært er sat i verden for at give de beslutninger, der udgår fra Christiansborg og som administreres af de kommunale forvaltninger et ”folkeligt stempel”, før de føres ud i livet i vores egen kommune. Og som også skal tage ”øretæverne”...

Stribevis af love og forordninger fra ”foroven” fylder stort set det hele – ikke mindst det økonomiske. Langt det meste af kommunens budget er mere eller mindre båndlagt af centraladministrationen i København. Og på den måde er lokalpolitik blevet reduceret til at føre politik til borgenes bedste for ”byttepengene” i kommunekassen…

De stribevis af love og forordninger fra centraladministrationen betyder, at det er den stadigt voksende kommunale administrative forvaltning, der i realiteten styrer vores kommune…

Ingen ”fritidspolitiker” kan selv overskue mængden af de love og bestemmelser fra centralt hold, som kommunen er forpligtet til at føre ud i livet.

Resultatet er, at den samlede kommunalbestyrelse i langt det meste loyalt følger embedsværkets indstillinger.

Og det levner altså ikke meget plads til politisk forskellighed partierne og de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer imellem…

Det vil jeg arbejde stenhårdt på at lave om på!

Jeg går ikke ind i lokalpolitik blot for at være en af ”folkets revisorer”.

Hvis Christiansborg vil detailstyre vores kommune, så bland os lokalpolitikere udenom...

Det er blændværk og vælgerbedrag at ”fjernstyre” Favrskov fra Christiansborg og give det et skin af lokal medbestemmelse.

Favrskovs borgere har krav på, at de lokale politikere, de har sat kryds ved og dermed valgt ind kommunalbestyrelsen kan føre lokal politik for andet og mere end ”byttepengene” i kommunekassen...

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.