Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Størst mulig frihed!

Frihed til selv at bestemme hvordan man vil leve sit eget liv, er hjerteblod for mig.

Og denne frihed vil jeg kæmpe i kommunalbestyrelsen for, at ALLE Favrskovborgere får lov til at udfolde. Lige fra spæd til ældre.

Om et spædbarn skal i privat dagpleje eller i en kommunal institution skal helt og holdent være op til barnets forældre at bestemme. Og pengene skal følge barnet.

Om et barn i børnehavealderen skal i privat eller kommunal børnehave skal "systemet" heller ikke bestemme. Det skal forældrene. Og pengene skal følge barnet.

Om et barn i skolealderen skal gå i friskole eller i folkeskole skal ligeledes være op til forældrene at bestemme. Og pengene skal følge skolebarnet.

Tvangsfordeling af gymnasieelever, som regionen med socialdemokraternes, de røde støttepartiers og Dansk Folkepartis velsignelse har gennemtrumfet til skade for Favrskovs gymnasieungdom, skal rulles tilbage. Det skal være op til den enkelte frit at vælge, om man vil gå i kommunens eget gymnasium. Og det vil jeg ligeledes kæmpe indædt for i kommunalbestyrelsen.

Jeg tror på, at børn og unge får den bedste pasning, den bedste uddannelse og den største faglighed ved størst mulig frihed og ikke gennem tvang.

Og når man bliver ældre og får brug for samfundets hjælp, skal vi naturligvis også sikre, at "systemet" ikke fratager den enkelte ældres ret til selv at vælge. Det gælder madservice, rengøringshjælp, personlig hygieine og anden bistand. Og frit valg mellem friplejehjem eller kommunalt. 

Om det skal være kommunens tilbud eller private aktøres skal helt og holdent være op til den enkelte ældre. Og pengene skal selvfølgelig også her følge den enkelte.

Vi skal med andre ord i langt højere grad, end vi hidtil har gjort, sikre den enkelte borger i Favrskov friheden til at vælge. Fra spæd til ældre.

Hvis du er enig med mig i ovenstående, vil jeg bede dig om at sætte dit kryds ved mig personligt på Det Konservative Folkepartis liste den 16. november.

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.