Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Fremover kommer ambulancen senere frem…

For flere år siden hjemtog Region Midt nogle ambulancekørsler fra Falck.

Det var en dårlig idé...

Hvorfor?

Fordi det alt andet lige medførte længere responstider, når man trykkede 112. Og nu øger regionen responstiderne igen! Man evner ikke at opfylde de kritiske responstider, der hidtil har været gældende og sløjfer den vigtigste, nemlig at 75% AF KØRSLERNE MED HASTIGHEDSGRAD ”A” SKAL VÆRE FREMME INDEN FOR 10 MINUTTER!

Regionen har udfordringer med mangel på ambulancepersonale. Det skyldes primært, at regionens ambulancepersonale er organiseret i FOA med en dårligere overenskomst end Falcks egne ambulancefolk, der er organiseret i 3F. Derfor har regionen udfordringer med mangel på ambulancepersonale.

Favrskov Kommune indgik i "de go'e gamle dage" med Falck som samarbejdspartner bindende responstider for de forskellige kørsler, som alt efter alvorlighed er inddelt i henholdsvis "A-", "B-", "C-" og "D" -kørsler. Og der blev afrapporteret, hvorvidt de aftalte responstider blev overholdt.

Nu har regionsrådet besluttet at udfordringerne med ambulancepersonale skal gå ud over borgerne...

Responstiderne på selv de alvorligste udrykninger bliver sat i vejret, så alvorlige hændelser, ulykker mv., hvor man ringer 112 må vente lidt længere på hjælp.

Der vil heller ikke længere være politisk fastsatte servicemål for hastegrad "C" og "D".

På toppen af de nye og forringede vilkår for borgerne har regionsrådet endvidere besluttet, at følgende udgår fra afrapporteringerne:

- Opgørelse af den gennemsnitlige ventetid for de kørsler, hvor de opstillede servicemål ikke overholdes

- Opgørelse af tid fra indgået opkald til den første præhospitale enhed er fremme

- Opgørelse af responstid i minutter for kørsler med hastegrad "A" og "B" fra "anden rekvirant" (andre end 112-opkald) – dvs. egen læge, vagtlæge mv.

Lad mig slå fast: Det er helt uacceptabelt for vores borgere, og jeg vil på det kraftigste opfordre til, at Favrskov Byråd tager initiativ til sammen med alle øvrige kommuner i Region Midt at få ambulancekørsler frataget regionen og at kommunerne arbejder sammen om i stedet at indgå trygge og gode rammeaftaler med en privat virksomhed som f.eks. Falck.

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.