Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Det er svært at råbe forvaltning og udvalg op for at få hastighedsdæmpet trafikken på Hammelvej gennem Lyngå… Lysskiltet, der ustandseligt blinker advarende mod billisterne, har kun ringe virkning…

Et initiativ fra en borger om at få etableret en såkaldt byport i krydset har ikke fundet nåde for byrådet. Foreløbigt er forvaltningens indstilling om projektet blevet skrottet to gange – senest i 2020…

Borgerforeningen har for nylig forsøgt at få forvaltningen til at gøre noget konstruktivt ved problemet. Også uden resultat

Om et hastighedsdæmpende projekt overhovedet er med på listen over prioriterede trafikprojekter, vides ikke…

Trafik og veje fremsætter de højest prioriterede projekter på listen til Teknik og Miljøudvalget, hvorefter byrådet tager stilling til, hvilke projekter, der skal bevilges penge til.

Senest er det blevet påpeget, at busstoppestedet på Hammelvej i Lyngå hindrer oversigten over trafikken og skaber uoverskuelige og yderst farlige situationer, specielt for mindre skolebørn…

Jeg vil love Lyngås borgere, at jeg nøje vil følge op på forvaltningens og Trafik- og Miljøudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen over prioriterede trafikinvesteringer og bruge al min indflydelse som konservativ kandidat til at Lyngås skoleungdom trygt kan komme til at krydse vejen over til skolebussens holdeplads.

Med venlig hilsen

René Schneider

dialog@reneschneider.dk

Dette billede illustrerer det store vejkryds i Lyngå, hvor skoleeleverne skal krydse Hammelvej, når skolebussen har sat dem af. 

Som det kan ses, så holder bussen i buslommen, mens mindst én bil har passeret og en anden afventer, at kunne komme ud i krydset.

Her illustreres busholdepladsen, der skal benyttes, og som kan medvirke til farlige situationer, når Hammelvej skal krydses.

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.